نرخ سکه - آخرین به روز رسانی 96/05/26-11:05
نوع خرید فروش
یک بهار قدیم 11,600,000 11,800,000
تصویر امام 86
12,070,000 12,170,000
نیم بهار 86
6,160,000 6,260,000
ربع بهار 86
3,560,000 3,660,000
یک گرمی 2,400,000 2,500,000