نرخ سکه - آخرین به روز رسانی 95/12/07-16:15

نوع

خرید

فروش

یک بهار قدیم 11,650,000 11,800,000
تصویر امام 11,980,000 12,080,000
نیم بهار 6,600,000 6,700,000
ربع بهار 3,600,000 3,700,000
یک گرمی 2,200,000 2,300,000