نرخ سکه - آخرین به روز رسانی 96/08/30-16:00
نوع خرید فروش
یک بهار قدیم 13,500,000 13,700,000
سکه امامی86 14,100,000 14,200,000
نیم بهار 86 7,050,000 7,150,000
ربع بهار 86 3,900,000 4,000,000
یک گرمی 2,600,000 2,700,000