نرخ سکه - آخرین به روز رسانی 96/04/07-16:05

نوع

خرید

فروش

یک بهار قدیم
11,550,000
11,750,000
تصویر امام
12,080,000
12,180,000
نیم بهار
6,350,000
6,450,000
ربع بهار
3,650,000
3,750,000
یک گرمی
2,420,000
2,520,000