نرخ سکه - آخرین به روز رسانی   95/11/02- 15:30

 

نوع Type خرید Buy فروش Sale
  سکه یک بهار قدیم 11,250,000 11,350,000
 سکه تصویر امام 11,650,000 11,750,000
 سکه نیم بهار 5,880,000 5,980,000
 سکه ربع بهار 3,080,000 3,180,000
 سکه یک گرمی 1,970,000 2,070,000