نرخ سکه - آخرین به روز رسانی 96/02/10-14:20

نوع

خرید

فروش

یک بهار قدیم 11,600,000 11,800,000
تصویر امام 12,120,000 12,240,000
نیم بهار 6,630,000 6,750,000
ربع بهار 3,650,000 3,770,000
یک گرمی 2,450,000 2,550,000