نرخ سکه - آخرین به روز رسانی 95/12/28-16:10

نوع

خرید

فروش

یک بهار قدیم 11,400,000 11,500,000
تصویر امام 11,850,000 11,950,000
نیم بهار 6,850,000 6,950,000
ربع بهار 3,600,000 3,700,000
یک گرمی 2,350,000 2,450,000