نرخ حواله      97/04/24      12:00PM   تلفن : 1780
کشور ارز شرکت دبی شرکت چین شرکت ترکیه شرکت هنگ کنگ
دلار آمریکا دلار 0 0 0 0
یورو اروپا یورو 0 0 0 0
درهم امارات درهم 0 0 - -
دلار کانادا کانادا 0 - - -
یوان چین یوان 0 0 - -
لیر ترکیه لیرترکیه - - 0 0
دلار آمریکا دلارشخص 0 0 0 -
یورو اروپا یورو شخص 0 0 0 -
دلار کانادا کانادا شخص 0 0 0 -

نرخ ها به لحظه و روی خط معامله میگردد.