نرخ حواله       96/08/30       14:00PM
کشور ارز شرکت دبی شرکت چین شرکت ترکیه
شرکت هنگ کنگ
دلار آمریکا دلار 41120 44180 41100 44230
یورو اروپا یورو 48400 48440 48350 48490
درهم امارات درهم 11180 11230 - -
دلار کانادا کانادا 0 - - -
یوان چین یوان 6160 6180 - -
لیر ترکیه لیرترکیه - - 10500 10600
دلار آمریکا دلارشخص 0 0 0 -
یورو اروپا یورو شخص 0 0 0 -
دلار کانادا کانادا شخص 0 - 0 -

تمامی معاملات روی خط و حضوری انجام پذیر میباشد.